Toplumsal Çözülme Nedir

Kategori: Kültür Sanat Haberleri
Yayınlanma: 17 Şubat 2013
Yazdır

Toplumsal Çözülme Ve Nedenleri

1. Toplumsal Cozulmenin Anlamı

Toplumsal çözülme en basit açıklamayla toplumsal bütünleşmenin gercekleşememesidir. Toplumsal çözülme, toplumda istenmeyen bir durumu anlatır.

Çözülme sonucu toplumun unsurlari (kurumlar, toplumsal grup ve tabakalar) arasındaki bağlantı zayıflar. Bu unsurlar görevini yapamaz duruma gelir.

Gelişme yavaşlar, toplumsal sorunlar artar ve toplumun varlığını sürdürmesi tehlikeye girer.

Toplumsal Çözülme,bir toplumda maddi ve manevi kültür unsurlarının biribirini tamamlayamaması sonucunda toplumsal birliğin bozulmasıdır.

Toplumsal Çözülmenin başlıca nedenleri:Tabakaların farklılaşması ,insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması,örgütlenme yetersizliği,demokratik kurumların yetersizliği,milli birlik bilincinin zayıflaması,toplumun ahlaki değerlerinden uzaklaşarak başka toplumları kendine örnek alması,hızlı ve dengesiz  sosya kültürel değişmelerdir.

Toplumsal Çözünmenin Nedenleri:

 • Sosyal İlişkilerde ve aile yapısında karşılıklı sevgi,saygı,bağlılık ve dayanışmanın zayıflaması.
 • Din,vicdan,ifade özgürlüğünün kısıtlanması
 • Toplumda iş bölümünün,sosyal faklılaşmanın gelişmemesi ve örgütlenme yetersizliği .
 • Çoğul Demokratik  yapıya geçilmemesi
 • Birey ve sosyal grupların aynı toplumda yaşadıkları bilincine varmamaları
 • Ekonomik istikrarsızlığın rüşvet,yolsuzluk gibi ahlaki sorunlara yol açması ve işsizlik sorunun çözülmemesi
 • Orta sınıfın genişleyememesi,sosyal ekonomik tedbirlerle teşvik edilmemesi
 • Toplumsal kurumların değişime ayak uyduramaması
 • İnsan haklarını güvence altına alan bir hukuk devleti anlayışının yerleşmemesi
 • Toplumun ahlaki değerlerinden koparak başka bir yöne doğru ilerlemesi


Tabakaların Farklılaşması:Teknolojik gelişme sonucunda topludaki bazı  mesleklerin  önemi azalır ya da artar.Bu da tabakaları,dolayısıyla bireylerin toplumsal konumlarını değiştirir.Belirli bir yaşam tarzına sahip olan kişilerin yeni koşullara uyum sağlamamalarına yol açar

İnsan hak Ve Özgürlüklerin Kısıtlanması: bir toplumdaki insan hakları korunmaz ya da kısıtlıysa güven ortamı ortadan kalkar.İnsanlar,her an haklarının bir başkası tarafından çiğnenme korkusu içinde yaşar birbirine güvenmezler.Toplum içinde güçlü olanlar,güçsüzleri ezerler.İnsanlar arası eşitlik söz konusu olmaz,bazı insanlar daha ayrıcalıklı sayılırlar

Örgütlenme Yetersizliği:sanayileşme ve iş bölümünün gelişmesi yeni yaşam biçimi ortaya çıkarmıştır.Bu yaşam biçimi örgütlenmeyi zorunlu hale getirmiştir.Toplumdaki bazı kurumlar işlevleri bittiği için ortadan kalkmış,bazıları da işlevlerinin bir kısmı başka kurumlara devretmiş ve yeni kurumlar ortaya çıkmıştır.Ekonomik,siyasal ve mesleki örgütlenmeler güç kazanmıştır.Yeni koşullara göre örgütlenmenin yapılanması,toplum yaşamındaki dengeyi bozmakta ve toplumsal çözünmeye zemin oluşturmaktadır

Demokratik Kurumların yetersizliği:Geleneklerin egemenliğini yitirdiği bir toplumsal yapıda eğer demokratikleşme ve modernleşme gerçekleşmemişse toplumsal çözünme başlar.Çünkü demokratikleşmiş bir yapıda çözülmeye yol açacak  sorunları ortadan kaldırı ce ya hafifletici mekanizmalar da gelişir.Ayrıca demokrasinin gereği olab farklılklara saygı toplumsal çözünmeyi önleyici etkide  bulunur

Milli Birlik Bilincinin Zayıflaması:Milli Birlik bilinci,insanların birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını sağlar.Bu bilincin zayıflamasının nedenlerinin başında,toplumsal ilişkilerde ve aile yapısına bağlılık ve dayanışmanın zayıflaması gelir.Milli Birlik ve Bilincin zayıflaması,toplumda manevi değerler etrafında bütünleşmenin sağlanamamasına sebep olur

Dikkat:Bu Makale Özel Uğraşlar Sonucunda Yazılmıştır.Makaleyi Sitenize Almanız İçin Yönlendirici Link Kullanmanız Gerekmektedir.Aksi Taktirde Yasal Yollara Başvurulur.Makalenin Tüm Hakları www.ajansesenler.com'a aittir.

Lütfen Yorum Yazın

0
Kabül Ediyorum.
 • Hiçbir Yorum Bulunamadı
Powered by Komento